ข่าวสหรัฐฯประกาศยกเลิกวีซ่าอิหร่านและชาวมุสลิม

ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ออกคำสั่งเมื่อวันศุกร์ 27 มกราคม ค.ส. 2017 สั่งห้ามคนจาก 7 ประเทศมุสลิม ได้แก่อิรัก, ซีเรีย, ลิเบีย, อิหร่าน, โซมาเลีย, ซูดาน ,เยเมน เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 90 วัน

คำสั่งนี้ได้สร้างการประท้วงทั่วประเทศ อีกทั้งรัฐบาลของ Donald Trump สั่งเลื่อนการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามไปก่อน แต่ยังช่วยเหลือชาวคริสต์ผู้อพยพมาจากประเทศมุสลิม

สำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศจะได้รับการยกเว้น

สหรัฐอเมริกา ประกาศคว่ำบาตรหน่วยงานรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ อิหร่าน รอบใหม่ โดยมีผู้ถูกคว่ำบาตร ทั้งหมด 13 คน และ 12 หน่วยงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีขึ้นหลังจากกรณีทดลองขีปนาวุธของประเทศอิหร่าน โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา Donald Trump ได้ประกาศว่าจะใช้ไม้แข็งกับอิหร่าน รวมทั้งจะถอนข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐฯทำไว้กับอิหร่านเมื่อปีที่ผ่านมา ในสมัยรัฐบาลใต้การนำของ Barack Obama อดีตผู้นำคนก่อนด้วย ใน ปัจจุบันอิหร่านก็ยังเป็น 1 ใน 7 ชาติมุสลิมที่ Donald Trump ประกาศห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา 90 วัน

นอกจากนี้ วีซ่าชาวต่างชาติในสหรัฐฯ ถูกสั่งยกเลิกนับแสนบัญชีหลังนาย Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีคำสั่งห้าม ประชาชนชาวมุสลิม 7 ชาติใหญ่เข้าประเทศเป็นเวลา 90 วัน การยกเลิกวีซ่าดังกล่าวเป็นผลต่อเนื่องมาจากการลงนามในคำสั่งแบนของผู้นำสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ก่อน

คำสั่งของ Donald Trump สร้างความสับสนให้กับผู้ถือ Green card รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

ตั้งแต่มีคำสั่งนี้ออกมา มีประชาชนที่ถือ Green card กว่า 170 คน ถูกสั่งห้ามเข้าประเทศ อีกทั้งยังมีคนอีกจำนวนมากถูกกักตัวไว้ยังสนามบินหลังจากมีคำสั่งนี้ออกมา

ต่อมาได้มีคำชี้แจงว่า ผู้ถือสัญชาติจาก 7 ประเทศต้องห้าม แต่มี Green card ยังสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้อยู่ แต่เมื่อถึงสนามบินแล้ว จะต้องถูกเก็บลายนิ้วมือ ข้อมูลส่วนตัว ก่อนจะนำไปสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่า บุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงหรือไม่ เช่น เดียวกับผู้ที่ถือ 2 สัญชาติ โดยหนึ่งในสัญชาติเป็น 7 ประเทศนี้ จะได้รับการอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี Donald Trump ได้สั่งหยุดรับผู้ลี้ภัยจากทุกประเทศเข้าสหรัฐฯ เป็นเวลา 4 เดือน โดยเขากล่าวว่าขั้นตอนการตรวจสอบประวัติผู้ลี้ภัยนั้นยังคงไม่แน่นหนาพอ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาได้ แม้ขั้นตอนอนุญาตสำหรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศจะใช้ระยะเวลา 2 ปี แต่หยวนให้ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐฯ ได้ ในปี 2015 สำหรับ 7 ประเทศต้องห้าม อิหร่านเป็นประเทศที่เดินทางมายังสหรัฐฯ มากสุด แต่ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ขณะที่อิรักและโซมาเลียนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัย

Article By :