รัฐบาลสหรัฐได้ยับยั้งนักท่องเที่ยวประเทศอิหร่าน

ในวันที่ 30 มกราคม 2017 ได้มีคำสั่งใหญ่จากประธานาธิบดี Donald Trump ห้ามให้มีคนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเด็ดขาดแล้วยังมีอีก 7 ประเทศ แล้วส่วนมากที่จะเป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่ แล้วยังมีชาวอิหร่าน แล้วการทำลงไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประเทศชาติ

แล้วจากสาเหตุนี้ทำให้ทางอเมริกาไม่ต้องอธิบายเรื่องราวๆ ต่างที่เกิดขึ้นได้ด้วย ในเรื่องของกฎหมายภายในประเทศอเมริกา ตามมาตรา (3) สามารถที่จะไม่อธิบายในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ ของชาติได้ถึง 60 วัน

แล้วยังยืนยันจาก Donald Trump ว่าจะไม่ให้เข้าประเทศโดยเด็ดขาด ทั้ง 7 ประเทศที่มีรายชื่อมา จนกว่าจะมีวีซ่าที่ปลอดภัย แล้วยังออกมาพูดอีกว่านี่ไม่ใช่การเจาะจงสำหรับผู้เป็นชาวมุสลิมแม้แต่น้อย

แต่อย่างไรก็ตามชาวอิหร่านอยากให้รณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลในสหรัฐอเมริกาถอนคำสั่ง ในการบริหารแล้วเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วย เพราะยังมีอีกหลายประเทศได้ถูกกักกันเอาไว้ที่สนามบิน แล้วยังถูกไม่ให้ขึ้นเครื่องไปยังสหรัฐอเมริกา แล้วจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ได้มีคนออกมาประท้วงกันมากมาย แล้วจู่ก็มีกลุ่มคนที่ชอบคำสั่งนี้มาประท้วงกันด้วยเช่นกัน โดยได้ชูป้ายเขียนคำว่า “ให้ผู้อพยพออกไป” ในประเทศอเมริกาซะ

Article By :